Η. ΤΣΑΚΑΣ-Β. ΤΣΑΚΑΣ-Κ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ AUTOCENTER ΕΠΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:Η. ΤΣΑΚΑΣ-Β. ΤΣΑΚΑΣ-Κ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ AUTOCENTER ΕΠΕ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δραστηριότητα:ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:095286228
Περιφέρεια:Δυτικής Μακεδονίας
Νομός:Καστοριάς
Διεύθυνση:ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ-Τ.Κ. 52050 ΚΑΣΤΟΡΙΑ